Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie łatwiejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie lżejsze

Prasóweczki

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie dostępniejsze. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach płatniczych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt stanął w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie dostępniejsze

– Nowe przepisy przyjęte stały w Urzędzie jednomyślnie, co mówi o tym, że to energia ponad podziałami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną funkcjonować w układu 3 miesięcy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Pomyłka może sprawić się każdemu

– Z projektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem poważnych problemów. W skrajnych wypadkach klienci tracili w ostatni technologia pieniądze, ponieważ nie było procesu zmuszającego odbiorcę do zwrotu środków. Dzięki tej wymianie w grup przypadków kupimy je choćby w czasie kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego klienta (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach tworzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do tej pory, nie było wiadomej i jednolitej procedury odzyskiwania takich zabiegów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klienta, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie opisywał swój bank lub SKOK o tym fakcie. Obecny będzie uważał 3 dni na poinformowanie konsumencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w układu 30 dni.

– Zwrot środków będzie produkowany na specjalny rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w układu 1 dnia codziennego będzie zajmował je na konto klienta. Kiedy w transakcję zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układu 30 dni, bank lub Skok będzie przymuszony do przekazania płatnikowi danych użytkownika.

– Umożliwi to dobre dochodzenie chcenia na trasie sądowej. Podstawę prawną tworzyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest potrzebne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce znaczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki powiązane z biegiem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Powodem do przygotowania proponowanych kolei były tematy proponowane przez nabywców do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wybrany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w planie formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które były problemem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do wymianie w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *